De diepten van de ziel verkennen door  ingetogen portretten 
 
Als portretkunstenaar vind ik diepgaande inspiratie in de diepten van menselijke emoties, waarbij ik de essentie van individuen vastleg in een stijl die een rijk tapijt van gevoelens, wijsheid en subtiliteit weerspiegelt. Mijn naam is Linda Cohen Cordes en ik ben gepassioneerd door het maken van portretten die een gevoel van introspectie oproepen en kijkers uitnodigen om contact te maken met de innerlijke wereld van de onderwerpen. 
 
Elke streek van mijn penseel wordt geleid door een verlangen om de verborgen verhalen te onthullen die geëtst zijn op de gezichten die ik afbeeld. Door een combinatie van nauwgezette observatie, bekwame techniek en een intuïtief begrip van de menselijke geest, streef ik ernaar een gevoel van diepe diepte in mijn portretten naar voren te brengen. De subtiliteiten en nuances van de menselijke ervaring worden onthuld door het samenspel van licht en schaduw, waarbij de rimpels, lijnen en uitdrukkingen worden benadrukt die boekdelen spreken over iemands reis. 
 
In mijn werk omarm ik een ingetogen stijl, met een gedempt kleurenpalet en delicaat penseelwerk om een ​​stille elegantie te creëren. Ik geloof dat  mijn ware kracht niet in flamboyantie ligt, maar in de zachte intensiteit die voortkomt uit terughoudendheid. Door een terughoudende benadering te gebruiken, laat ik de kijker zijn eigen persoonlijke verkenning van het portret beginnen en moedig ik hem aan om dieper in de ziel van het onderwerp te graven. 
 
Onlangs had ik de eer om geselecteerd te zijn door de Nederlandse portretprijs en finalist te zijn van tv programma de nieuwe Vermeer, die doet denken aan de grote Nederlandse meesters die de kunst beheersten om de menselijke geest vast te leggen. Hun werken, met name die van Johannes Vermeer, hebben lange tijd als inspiratiebron voor mij gediend. Door deze ervaring heb ik mijn vermogen verder verfijnd om mijn portretten een gevoel van tijdloosheid en klassieke elegantie te geven. 
 
Mijn artistieke reis wordt gedreven door een diepe waardering voor de menselijke ervaring en de verhalen die in elk individu leven. Met mijn portretten probeer ik de wijsheid over te brengen die ik heb opgedaan tijdens een leven met vreugde en verdriet, overwinningen en beproevingen. Het is mijn hoop dat kijkers gefascineerd zullen zijn door de subtiele kracht van deze werken, troost, contemplatie en een hernieuwd gevoel van verbondenheid vinden met de universele draden die ons allemaal binden. 
 
Mijn artistieke uitingen als portretkunstenaar is geworteld in een diepgaande verkenning van de menselijke ziel. Door een  ingetogen stijl, streef ik ernaar om de diepte van emoties en wijsheid in elk individu over te brengen. De Nederlandse portretprijs en het tv programma Nieuwe Vermeer heeft een platform geboden voor mijn werk, waardoor ik mijn passie voor het vastleggen van de menselijke geest kan delen. Terwijl ik deze artistieke reis voortzet, word ik geïnspireerd door de nalatenschap van talloze kunstenaars waar onder Vermeer, Collier, Rembrandt, Swartze, Sargent, Zorn, die mijn portretten een tijdloze en gevoelvolle kwaliteit willen geven die resoneert met kijkers. 

Linda Cohen Cordes


Artist Statement

Capturing the Subdued Soulfulness and Wisdom of Portraits

 

As a portrait artist, I immerse myself in the depths of human emotions, seeking to capture the essence of individuals with retiring and subdued qualities. Through my artistry, I aim to evoke a profound sense of wisdom and soulfulness, inviting viewers to connect with the silent narratives that lie within each subject.

My creative journey has been greatly influenced by the works of Dutch masters, particularly the renowned portrait painter, Johannes Vermeer.

But also painters like , Collier, Rembrandt, Swartze, Sargent, Zorn The richness and depth of these artists have served as a guiding light, inspiring me to explore the interplay between light and shadow, and to master the intricate details that bring a portrait to life.

In my pursuit of excellence, I have had the privilege to be selected by the Dutch portrait price and managed to make it to the finals of the TV show the New Vermeer. 

Through my work, I aim to unveil the hidden stories and emotions that reside within the human experience. I believe that there is a quiet beauty in the subtleties of expression, the slight crinkle of a smile, or the depth of sorrow in one's eyes. It is in these delicate nuances that the true essence of a person is revealed.

Each stroke of my brush is an act of reverence, capturing the spirit and individuality of my subjects. By employing a style that is deeply rooted in the tradition of portraiture, I strive to bridge the gap between the past and the present, paying homage to the masters while imbuing my work with a contemporary sensibility.

Portraiture, for me, is a sacred act of observation and interpretation. It is an invitation to delve into the complexities of human existence, to unravel the layers of an individual's persona, and to create a visual testament that transcends time.

In the end, my goal as an artist is to evoke an emotional response within the hearts of those who encounter my portraits. I want viewers to feel a connection, a resonance, with the souls that inhabit the canvases before them. Through my art, I hope to offer a glimpse into the profound beauty and profound stories that shape our shared human experience.

 

Linda Cohen Cordes